Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Med Tech

ฟัง ​ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผอ. NIA คนใหม่ เผยยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนวัตกรรม ขยับอันดับดัชนี GII แบบจัดเต็ม

รับฟังแนวทางที่ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการคนใหม่ NIA มากล่าวถึง The Next Chapter of NIA ผ่านกลยุทธ์การขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมให้มากขึ้น หนทางขยับอันดับดัชนี...

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Cisco พัฒนานวัตกรรม Med Tech ในการให้บริการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Cisco พัฒนานวัตกรรม Med Tech ในการให้บริการสาธารณสุขยกระดับประสบการณ์ Digital Healthcare Experience และการบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ...