Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Workforce

ZyGen ชวนทำความรู้จัก RPA แรงงานดิจิทัล เทคโนโลยีสุดล้ำที่ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด

หลายองค์กรมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น ซึ่งได้นำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) หรือที่มักจะเรียกกันว่า Digital Workforce (แรงงานเสมือน) เข้ามาใช...

Skillset ที่ต้องมีภายใต้การทำงานในโลกดิจิทัล และ Upskill อย่างไรให้พร้อมสู่ยุคใหม่

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของเทคโนโลยีหรือแม้แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างทันที เมื่อการเข...

JOB