Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN dStatement

dStatement บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีข้ามธนาคารออนไลน์ เปิดให้บริการแล้ว

แบงก์ชาติ จับมือ สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดตัว dStatement บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากในรูปแบบดิจิทัลโดยตรงระหว่างธนาคาร ปักหมุดให้บริการแล้ว...