Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN EDC

แบงก์กรุงเทพผนึกกสิกรไทย ติดตั้งอีดีซี 550,000 เครื่องทั่วประเทศ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศ

ธนาคารกรุงเทพและกสิกรไทย 2 ผู้นำธุรกิจเครื่องรับบัตรที่มีส่วนแบ่งตลาดรวม 70% ภายใต้ความร่วมมือ “กิจการการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นต์” ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการคลังให้ติดตั้งเครื่...