LATEST IN EVA

[Free Report] KMPG คาดการณ์ปี 2030 ความท้าทายกับบทบาทของธนาคารที่ถูกเปลี่ยนไป

ในปี 2030 ว่ากันว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาทำให้หน้าที่ของธนาคารที่เราเห็นทุกวันนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือ? KPMG ใช้คำว่า "Invisible Bank" คือผู้ใช้จะไม่ได้เห็นธนาคารแบบ...

JOB