Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN event-banana

จัดงานเลี้ยง งานประชุมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

ช่วงนี้ใครที่กำลังจะมีงานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือจัดประชุม สัมมนาต่างๆ รวมถึงผู้ที่ต้องไปร่วมงานเองก็คงกังวลไปตามๆ กัน เพราะไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาด ทำให้ต่างคนต่างไม่อยากออกไปในที่ท...

Event Banana ประกาศรับเงินลงทุน Pre-Series A จำนวน 20 ล้านบาท

Event Banana (อีเวนท์บานาน่า) แพลตฟอร์มสำหรับค้นหาและจองสถานที่การจัดงาน รวมถึงยังเป็น Startup จากโครงการ dtac accelerate Batch 6 สร้างปรากฏการณ์ธุรกิจรูปแบบใหม่จนประสบความสำเร็จแล...