LATEST IN Meeting

จัดงานเลี้ยง งานประชุมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

ช่วงนี้ใครที่กำลังจะมีงานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือจัดประชุม สัมมนาต่างๆ รวมถึงผู้ที่ต้องไปร่วมงานเองก็คงกังวลไปตามๆ กัน เพราะไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาด ทำให้ต่างคนต่างไม่อยากออกไปในที่ท...

JOB