Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Meeting

3 เทคนิคการประชุม ของ CZ CEO Binance ทำอย่างไรไม่ให้เสียเวลา

เมื่อเข้าสู่สังคมการทำงาน “การประชุม” ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องได้เจอ และหลายคนอาจได้เจอกับการประชุมที่ยาวนานต่อเนื่องหลายชั่วโมงแต่กลับไม่ได้อะไรเลย บทความนี้จึงขอนำเสนอ 3 เทคนิคก...

จัดงานเลี้ยง งานประชุมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

ช่วงนี้ใครที่กำลังจะมีงานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือจัดประชุม สัมมนาต่างๆ รวมถึงผู้ที่ต้องไปร่วมงานเองก็คงกังวลไปตามๆ กัน เพราะไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาด ทำให้ต่างคนต่างไม่อยากออกไปในที่ท...