LATEST IN Fairdee

Fairdee จับมือ ทิพยประกันภัย เปิดตัวโครงการประกันภัยรถยนต์ “ประวัติดี ได้รับเงินคืน สูงสุดถึง 30%”

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิพยประกันภัย จับมือสตาร์ทอัพ “แฟร์ดี” เปิดตัวโครงการประกันภัยรถยนต์ “ประวัติดี ได้รับเงินคืน สู...

FairDee Startup ด้าน Insurtech ไทยรายแรกที่เข้า Sandbox ของ คปภ.

'แฟร์ดี' Startup ด้าน Insurtech ของไทยรายแรกที่ผ่านความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เข้าโครงการ Sandbox พร้อมจับมือบริษัทประกันราย...

JOB