Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN final-pitching

บทสรุป WEDO Young Talent Program 2023 การเดินทางกว่า 10 เดือนของการเฟ้นหา Future Talent บนเวที Final Pitching Stage

พบกับบทสรุปของการค้นหา Future Talent ปั้นนวัตกร ต่อยอดนวัตกรรมในโครงการ WEDO Young Talent Program 2023...

Reveal of the Top 10 Finalist of Techsauce Global Summit Pitch Championship 2019

After several rounds of competitive pitching, the chosen 10 are now advanced to the finals. The Pitch Championships 2019 will be held on the 20th of June on the main stage. The pre...

รู้จัก Techsauce Global Summit Pitch Championships 2019 พร้อมเผยรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน Techsauce Global Summit 2019 ที่ทุก Startups และผู้เข้าร่วมงานทุกคนไม่ควรพลาดก็คือ Techsauce Global Summit Pitch Championships 2019 การแข่งขันตามหาสุดยอด Start...

เผยโฉม Startup Winner จาก 20 ประเทศที่จะแข่ง Final Pitching ในงาน Techsauce Global Summit 2018!

หลังจากที่ Techsauce เดินหน้าจัดงาน Techsauce Global Pitch Off Roadshow 2018 กว่า 20 ประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียและยุโรปกันไปแล้ว เราก็ได้ Startup 17 ทีมที่จะเดินทางมาแข่งขัน Final P...

คุณได้ไปต่อ! 10 ทีมที่ชนะการแข่งขันโครงการ ‘Digital Startup’ เตรียมลากกระเป๋าไปซิลิคอน วัลเลย์ และประเทศอื่นๆ

ผ่านไปแล้วสำหรับการคัดเลือกผลงานคุณภาพจากโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำลังคนทางดิจิทัลสู่การเป็น Digital Entrepreneurship โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้ชื...