บทสรุป WEDO Young Talent Program 2023 การเดินทางกว่า 10 เดือนของการเฟ้นหา Future Talent บนเวที Final Pitching Stage | Techsauce

บทสรุป WEDO Young Talent Program 2023 การเดินทางกว่า 10 เดือนของการเฟ้นหา Future Talent บนเวที Final Pitching Stage

เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของ WEDO Young Talent Program 2023 ที่ปีนี้มาในธีมที่มีชื่อว่า Finding Your Own Everest ยอดเขาอยู่ที่ 'เรา'  ในการค้นหา Passion และความท้าทายของน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยผนวกเข้ากับธีมของความท้าทายอย่างยิ่งยวด จึงเป็นเรื่องราวของธีมเอเวอเรสต์ที่ไปได้ยากและต้องใช้ความอดทน ความแข็งแรงและกำลังใจอย่างสูงสุด 

สำหรับโครงการ WEDO Young Talent Program 2023 ที่น้องๆ เยาวชนได้ฝ่าฝันกันมาถึง 3 Phase ตั้งแต่ Basecamp ที่ให้น้องๆ ทุกคนได้มีโอกาสเสริมความรู้ในด้าน Design, Business และ Technology โดยมีพี่ๆ จาก WEDO และวิทยากรรับเชิญมาให้ความรู้น้องๆ จำนวน 15 คลาสเรียนด้วยกัน ต่อด้วย Hell Day ที่ดำเนินกิจกรรมแบบ Non-stop 24 ชั่วโมงเพื่อให้ คัดเลือกน้องๆ ที่เข้าร่วมให้ฝ่าฟันด่านทดสอบทางด้านร่างกายและจิตใจที่สุดหินจำนวน 50 คนสุดท้าย เพื่อไปสู่ Phase สุดท้ายคือ Hell Weeks ในระยะเวลา 13 สัปดาห์ ที่เข้มข้นด้วยการทำงานจริง ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ทำโจทย์ทางธุรกิจแบบ Zero to One ในลักษณะการทำงานแบบ Micro Innoprise ซึ่งน้องแต่ละทีมจะได้ทำโจทย์จริงด้วยตัวเอง โดยมีพี่ๆ WEDO ช่วย Coach อยู่ห่างๆ เริ่มตั้งแต่การหา Insights ไปจนกระทั่ง Market Fits ภายใต้ OKRs และเงื่อนไขเวลาที่จำกัด

ความท้าทายครั้งสุดท้ายของ Young Talent บนเวที Final Pitching Stage

ใน Phase สุดท้ายของโครงการน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นนำเสนอนวัตกรรมของทีมตัวเอง ต่อหน้าคณะกรรมภายในเวลา 5 นาที ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย 

 • ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายสารสนเทศและดิจิทัล 
 • คุณธนุส ผะอบแสง Chief Operation Officer and Head of Digital Business Development -SCG 
 • คุณชัยฤทธิ์ ศฤงคารีกุล Head of Digital Data Engineering - SCG Digital Office 
 • คุณญานกานต์ ลักษณพรหม Head of Digital Design - SCG Digital Office

เพื่อสรุปเรื่องราวของนวัตกรรมที่ได้คิดค้นและต่อยอดออกมาตลอดระยะเวลา 13 สัปดาห์ของโครงการ โดยในปีนี้ มีนวัตกรรมทั้งหมด 10 นวัตกรรม จากหลากหลายไอเดีย สู่ การต่อยอดในแผนธุรกิจได้จริง

นวัตกรรมในปีนี้ประกอบไปด้วย

 • G1 NLP Device as a Working Buddy เครื่องมือช่วยผ่อนคลายความเครียดสำหรับคนวัยทำงาน โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) มาเป็นนวัตกรรม
 • G2 Sprinkler, Save World and Save Cost สปริงเกอร์รดน้ำอัจฉริยะที่สามารถคำนวณปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ที่บ้านปลูกต้นไม้
 • G3 Garya - Body Posture Analysis for Golf Swing Training เครื่องช่วย Detect Movement จัดระเบียบร่างกายให้ถูกต้องช่วยสำหรับผู้เริ่มต้นในกีฬากอล์ฟ
 • G4 Style Vision: Smart Mirror กระจกอัจฉริยะช่วยในการ Mix and Match เสื้อผ้าที่มีอยู่ในการแต่งตัวที่หลากหลาย
 • G5 Restaurant Inventory Management Easync เครื่องมือช่วยในการจัดการและคำนวณปริมาณ Stock ของในร้านอาหาร ที่เหมาะสำหรับ SMEs
 • G6 Photogrammetry Analytics Drone บินตรวจสอบ Solar farm หาความผิดปกติและตรวจสอบการใช้งานของแผงโซลาเซลล์
 • G7 PITAK Wildfire Detection Device อุปกรณ์ช่วยในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า
 • G8 Reactive Questionnaire อุปกรณ์ช่วยในการ Generate คำถามช่วยในการตั้งคำถามและเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล
 • G9 Drowsiness Detection to Improve the Safety อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เพื่อป้องกันความรู้สึกง่วงในการขับขี่ลดความสูญเสียบนท้องถนน 
 • G10 Air Ru Dee ระบบแอร์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมความรู้สึกคนในบ้านให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ Smart Living

หลังจากที่น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ขึ้นนำเสนอนวัตกรรมบนเวทีเสร็จแล้วเรียบร้อย คณะกรรมการก็ได้มีการลงคะแนนและประกาศรางวัล ทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่

 • The Challenge Status Quo รางวัลแห่งความท้าทาย : กลุ่ม Easync นวัตกรรม Inventory Management สำหรับร้านอาหาร
 • The Best Prototype รางวัลตัวต้นแบบยอดเยี่ยม : กลุ่ม Saflex อุปกรณ์ตรวจจับความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • The Most Compelling Storytelling รางวัลการนำเสนอที่น่าสนใจ : กลุ่ม Solveview โดรนอัจฉริยะบินตรวจสอบ Solar Farm
 • The Winner ผู้ชนะ : กลุ่ม Saflex อุปกรณ์ตรวจจับความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง

ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ทางคณะกรรมการได้มองเห็นถึงศักยภาพ การนำเสนอ ตัวต้นแบบ การนำไปต่อยอดใช้งานจริง และ แผนธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

ตอบโจทย์ SCG WEDO ‘เพราะเทคโนโลยี ต้องเริ่มที่คน’


โครงการ WEDO Young Talent Program 2023 ถือโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะแห่งอนาคต บ่มเพาะความเป็น ‘DODEE’ แบบฉบับของ WEDO ทั้ง MindsetDEE และ SkillsetDEE คือ การรู้รอบด้านแบบฉบับ T-Shape ทั้งในด้าน Design, Business และ Technology  และยังมี Soft skills และ Mindset ที่เหมาะสมกับการทำงานในองค์กร ท้ายที่สุดแล้ว น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ตระหนักถึงศักยภาพแท้จริงของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งกว่าที่เคย และได้ติดอาวุธพร้อมขับเคลื่อนประเทศได้ต่อไปในอนาคต 

คุณตั้ม ธนุส ผะอบแสง Chief Operation Officer แห่ง WEDO กล่าวถึงภาพรวมโครงการนี้ว่า

“โครงการ WEDO Young Talent Program 2023 เป็นโครงการที่มีระยะเวลายาวนาน นอกจากความรู้ที่ได้รับตลอดทั้งโครงการแล้ว มิตรภาพ และความท้าทายในการทำนวัตกรรมถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สามารถนำไปเล่าเป็นความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงต่อยอดเป็นธุรกิจในอนาคตได้ รวมไปถึงความตั้งใจของน้องๆ ทุกคนในการค้นหา Solutions ของนวัตกรรมด้วย รางวัลที่ได้รับในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบแทนความพยายามของน้องๆ แต่แท้จริงแล้วคอนเนคชั่น ความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ และ WEDO ก็เป็นสิ่งที่มีค่าเช่นกัน ที่อนาคตเราอาจมีนวัตกรรุ่นใหม่มาร่วมงานกับ SCG WEDO หรืออาจประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเอง”

ตัวแทนน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ หนึ่งในนักเรียนชั้นมธยมปลาย จากสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พูดถึงความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ WEDO Young Talent Program 2023

“ด้วยความที่เราเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ การเข้าร่วมโครงการนี้ได้เจอกับเพื่อนๆ จากหลากหลายสถาบัน หลากหลายคณะ และมีโอกาสได้เข้ามาทำนวัตกรรมตรงนี้ มันให้อะไรกับตัวเราหลายๆ ทั้งคอนเนคชั่นและองค์ความรู้ โครงการได้ให้โอกาสเราในการทำอะไรใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำมาก่อน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายมันคือความอบอุ่น ที่ได้มาร่วมทำงานและฝ่าฝันอุปสรรคความท้าทายต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ ในทีม และความประทับใจกับพี่ๆ จาก WEDO ด้วยเช่นกัน”

บทสรุปของโครงการ ปั้นนวัตกร ต่อยอดนวัตกรรม เฟ้นหา Future Talent

สำหรับ WEDO นั้นการสร้าง Talent ยุคใหม่ไม่ได้มองเพียงเรื่องขององค์กรเท่านั้น แต่มองถึงการต่อยอดพัฒนาไปในระดับประเทศ จึงมุ่งเน้นไปที่เยาวชน ที่อยากก้าวเข้าสู่การเป็นนวัตกร เพราะ Life is a Journey แม้ทุกคนจะมีเป้าหมายเดียวกันคือการพิชิตยอดเขา Everest แต่การเก็บเกี่ยว และเรียนรู้ช่วงเวลาระหว่างทางจะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวผู้พิชิตทุกคนไปตลอดชีวิตซึ่งอาจมีค่ามากกว่าเป้าหมายในการพิชิต Everest และนี่เป็นบทสรุปภาพรวมของโครงการ WEDO Young Talent Program 2023 

สำหรับน้องๆ เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปีหน้า 2024 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ WEDO Fanpage

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สตาร์ทอัพ AI เตรียมลุย iFLYTEX x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition ขยายธุรกิจสู่ APAC Markets

iFLYTEK x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition เปิดรับสมัคร สตาร์ทอัพด้าน AI เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่ท้าทายและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณได้แสดงศักยภาพ ผลักดั...

Responsive image

สำรวจศักยภาพ Blockchain ในโลกการเงิน

สรุปประเด็นจากการรับฟังหัวข้อ ‘The Key to the Future of Banking - How Banks Are Using Blockchain to Open Doors for Efficient, Compliant, and Interoperable Financial Services’ ในงาน...

Responsive image

AI เก่งเพราะขโมยข้อมูล ? : เมื่อบิ๊กเทค ‘โกง’ แอบเก็บข้อมูลฝึก AI

การฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ยิ่งมีข้อมูลขนาดใหญ่เท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยให้ AI เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น และแม่นยำขึ้นมากเท่านั้น แต่บริษัทบิ๊กเทคใช้ข้อมูลเร็วกว่าที่ข้อมูลจะถูกสร้างเสียอีก แ...