Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Football

EIC วิเคราะห์ทีมไทยลีกมาไกล แต่ยังไม่ใกล้ระดับโลก

ทีมฟุตบอลไทยลีกยิ่งเก่งรายได้ยิ่งดี แต่ภาพรวมของอุตสาหกรรมฟุตบอลยังไม่มีกำไร อีไอซีทำการวิเคราะห์ข้อมูลรายบริษัททีมฟุตบอลที่อยู่ในไทยลีกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและข้อมูลสถิติเกี่ยวก...

JOB