LATEST IN Fortune 500

Top 100 CEO ในสหรัฐที่ติด Fortune 500 โดยเฉลี่ยหน้าตาเป็นอย่างไร กับเรื่องราวของ Diversity

มีการทดสอบที่น่าสนใจโดย BBC news นำภาพของ 100 CEO ในบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่ติดอันดับ Fortune 500 มาทำการเรียงและวิเคราะห์ออกมาว่าหน้าตาโดยเฉลี่ยแล้วออกมามีรูปลักษณ์แบบไหนก...

JOB