Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Game Development

Garena Get & Give เตรียมส่งสาระอาชีพวงการเกม-อีสปอร์ต-ดิจิทัลคอนเทนต์ สู่คนรุ่นใหม่ ในรูปแบบ Edutainment

Garena เตรียมจัดงาน “Garena World 2021: Virtual Unite” ในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งมาพร้อมกับ “Garena Get & Give” ฟีเจอร์พิเศษที่การีนา มืออาชีพในวงการเกม-อีสปอร์ต และมหาวิทยาลัยชั้...