Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Garena World

dtac and Garena launch ‘Free Fire Thailand Championship 2019 Presented by dtac”

March 18, 2019 – dtac and Garena (Thailand) a leading online game and social platform, through which, users can access popular and engaging mobile and PC online games, officially l...

Sea (Thailand) เผยเทรนด์ E-Commerce 2019 พร้อมชี้ทิศทางอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตที่ต้องจับตา

มีการคาดการณ์ว่าในช่วงปลายปี 2018 ระบบเศรษฐกิจอินเตอร์เน็ตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีค่ากว่า 72 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะมีค่ามากกว่า 240 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 (40 ...

บทสรุป Garena World การแข่งขัน eSports สุดยิ่งใหญ่ใน Southeast Asia

ในช่วงปีก่อนเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ตอยู่เป็นระยะ ๆ และเริ่มได้ยินบ่อยกว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา แม้จะยังไม่ได้รับความรู้จักและความเข้าใจจากสังคมโดยรวม แต่ก็ต้องบอกว่าป...