LATEST IN Genetic test

Startup จีนให้บริการตรวจหา ‘เชื้อเจ้า’ จาก DNA รับกระแสเปิดกว้างการตรวจพันธุกรรม

Startup จีนพร้อมเสนอบริการตรวจ DNA แก่ผู้บริโภคโดยตรงเพื่อหาความเชื่อมโยงต่อ “เชื้อพระวงศ์” โดยคาดว่าธุรกิจตรวจ DNA แก่ผู้บริโภคโดยตรงจะมีมูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2023...

JOB