Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Geospatial AI

เล่าเรื่องผ่านข้อมูล 5G ในประเทศไทยพัฒนาไปแค่ไหนในช่วงโควิค 19

เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ตรงกันว่า การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้แผนต่าง ๆ ของธุรกิจ และ ชีวิตประจำวันของเรา ในปี 2020 - 2021 หยุดชะงัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นนั...