Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Germ Saber Robot

สวทช. ผนึก จุฬาฯ พัฒนา Germ Saber Robot ฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยแสงยูวีภายใน 30 นาที

สวทช. ร่วมกับ จุฬาฯพัฒนาและทดสอบ นวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี หรือ “Germ Saber Robot” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยแสงยูวี (UV) สามารถเข้าถึงการฆ่า...