Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GESA

แอป Clear คว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติจากงาน GESA

ในรอบสุดท้ายของงานแข่งขัน Global EdTech Startup Awards หรือ GESA ซึ่งเป็นเวทีแข่งขันสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด จัดขึ้นในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ...