Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GIC

Startup เวียดนาม 'VNPAY' ระดมทุนจาก SoftBank Vision Fund, GIC สูงถึง 300 ล้านดอลลาร์!

VNPAY บริษัทโซลูชั่นการชำระเงินออนไลน์ของเวียดนาม สามารถระดมทุนได้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐจาก SoftBank Vision Fund ของมหาเศรษฐี Masayoshi Son และ GIC กองทุนการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์......