LATEST IN VNPay

Startup เวียดนาม 'VNPAY' ระดมทุนจาก SoftBank Vision Fund, GIC สูงถึง 300 ล้านดอลลาร์!

VNPAY บริษัทโซลูชั่นการชำระเงินออนไลน์ของเวียดนาม สามารถระดมทุนได้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐจาก SoftBank Vision Fund ของมหาเศรษฐี Masayoshi Son และ GIC กองทุนการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์......

JOB