LATEST IN glazziq

ทายาทหอแว่น ปลุกปั้น 'Glazziq' ตีโจทย์ท้าทายธุรกิจครอบครัวสู่ดิจิทัล

คุณเข้าร้านแว่นครั้งล่าสุดเมื่อไร? เคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเข้าร้านแว่นแต่ละครั้งจึงไม่รู้สึกสนุก ตื่นเต้นเหมือนเวลาเข้าร้านเสื้อผ้า ถึงแม้ว่าจะมีให้เลือกซื้อออนไลน์ แต่ถ้าไม่ได้ลองก...

เจาะลึกเบื้องหลังธุรกิจอุตสาหกรรมแว่นตาไทย และการทำอีคอมเมิร์ซแว่นตา

ครอบครัวฉันเป็นหนึ่งในตระกูลที่บุกเบิกธุรกิจแว่นตาในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มต้นโดยใช้กระจกเครื่องบินตกมาฝนมือทำเป็นเลนส์แว่นตา อยู่ในธุรกิจแว่นตากว่า 50...

JOB