Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Global Business Dialogue 2019

เรียนรู้แนวทางเติบโตอย่างยั่งยืนกับกูรู พร้อมรู้จัก Moonshot Thinking แนวทางการกู้วิกฤตโลก

ในปี 2050 มีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.3 ล้านคน โดย 1 พันล้านคนจะมีอายุมากกว่า 65 ปี และสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจโลกเพิ่มสูงขึ้น 60% แต่นั่นหมายถึงการใช้ทรัพยากรด...

ถอดแนวคิดจากองค์กรชั้นนำ ต้นแบบความยั่งยืน สู่การปรับองค์กรให้ทันในวันโลกเปลี่ยน

ผลกำไรอาจจะดูเป็นปัจจัยสำคัญของทุกธุรกิจมาอย่างยาวนาน แต่ในช่วงที่ผ่านมานี้ได้เริ่มมีหลายองค์กรที่เริ่มผันตัวเข้าสู่การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น การเปลี่ย...

TMA จัดงาน “Global Business Dialogue 2019" รวมเคล็ดลับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

ความท้าทายทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน องค์กรต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชีวิตความเป็นอยู่รอ...