Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Global Education Webinar

Huawei เผยวิสัยทัศน์ พร้อมขับเคลื่อนความเสมอภาคด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

คุณเคน หู รองประธานกรรมการบริหารของหัวเว่ยเผยวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานด้านการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ Global Education Webinar ย้ำ “การเชื่อมต่อโรงเรียนและการพัฒนาทักษะคือ...

JOB