LATEST IN unesco

UNESCO ร่วมมือ Tencent จัดแข่งขัน TechCul Ideathon รวมนวัตกรรมรุ่นใหม่และวัฒนธรรม

UNESCO ร่วมมือ Tencent ประเดิมความร่วมมือในกิจกรรมประชันไอ TechCul Ideathon ชูโครงการประกวดที่รวมนวัตกรรมรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยี และวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันเอาชนะความท้าทายต่างๆ ในแวดวง...

Huawei เผยวิสัยทัศน์ พร้อมขับเคลื่อนความเสมอภาคด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

คุณเคน หู รองประธานกรรมการบริหารของหัวเว่ยเผยวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานด้านการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ Global Education Webinar ย้ำ “การเชื่อมต่อโรงเรียนและการพัฒนาทักษะคือ...

Helping Journalists to Get the Most out of Twitter #ThankAJournalist

Helping Journalists to Get the Most out of Twitter #ThankAJournalist to show appreciation for journalism and storytelling....

Twitter ผนึก UNESCO สร้างอีโมจิรูปแบบพิเศษผ่านแฮชแท็กหนุนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกทวิตเตอร์ร่วมกับองค์การยูเนสโก @UNESCO ในการขอบคุณสื่อมวลชนด้วยการติดแฮชแท็ก #ThankAJournalist และได้จัดทำอีโมจิรูปแบบพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉ...

ททท. ร่วมกับ expedia group และ UNESCO ร่วมลงนาม MOU ผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน

ททท. ร่วมกับ expedia group และ UNESCO เปิดตัวปฏิญญา UNESCO เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเทศไทยนำร่องโครงการระดับโลกเป็นประเทศแรกพร้อมเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน...

JOB