LATEST IN Global Innovation Index

ข่าวดี ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยขยับขึ้นต่อเนื่อง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยผลการจัดทำดัชนีนวัตกรรมระดับโลก (Global Innovation Index – GII) ในปี 2562 ภายใต...

JOB