LATEST IN gold price

ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น สะท้อนอะไร ?

ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น สะท้อนอะไร ? นักลงทุนที่ต้องการหาความมั่นคง กระจายการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น นั่นคือ ทองคำ จนทำให้ราคาทองคำในตอนนี้ปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์...

JOB