LATEST IN all time high

Thai Union กำไรไตรมาส 2 / 63 พุ่ง 1,440 % สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

Thai Union รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 1,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,440 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในปี...

ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น สะท้อนอะไร ?

ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น สะท้อนอะไร ? นักลงทุนที่ต้องการหาความมั่นคง กระจายการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น นั่นคือ ทองคำ จนทำให้ราคาทองคำในตอนนี้ปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์...

JOB