LATEST IN Google for Startups Accelerator

Google for Startups Accelerator ประกาศชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือก GIZTIX จากไทยคือ 1 ใน 15 ทีม

Google ประกาศรายชื่อสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ “Google for Startups Accelerator: Southeast Asia” จำนวน 15 ราย และเป็นที่น่ายินดีที่ GIZTIX สตาร์ทอัพจากประเทศไทยได้รับเ...

JOB