Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Green Logistics

ESG Symposium 2023 : บิ๊กอีเวนต์รวมความพยายามและ Action ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก

ESG Symposium 2023 งานเสวนาด้านความยั่งยืนที่รวมไอเดีย แผนงาน การลงมือทำในด้านต่างๆ เพื่อ 'ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ' โดยในงานนี้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนมาร่วมถ่ายทอดความรู...

CPALL เปิดตัว หุ่นยนต์ส่งสินค้าของ 7-Eleven ช่วย ลดภาระ และป้องกันความเสี่ยงให้กับพนักงาน

CPALL เปิดตัว Outdoor Delivery Robot หุ่นยนต์ส่งสินค้าภายนอกอาคาร สำหรับให้บริการของ 7-Eleven ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ในระบบขนส่งแบบรักษ์โลก หรือ Green Logistics รองรับการขนส่งสินค้าภายนอก...