Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GSK

GSK เดินหน้าสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี AI คิดค้นยานวัตกรรม

GSK จับมือ มหิดล และ depa เปิดเวที “AI in Drug Discovery, Ahead Together for Future Healthcare” การใช้เทคโนโลยี AI ในการคิดค้นยานวัตกรรม เพื่อก้าวนำหน้ามุ่งสู่อนาคตในการดูแลสุขภาพท...

GSK จับมือ True เปิดโครงการ Telehealth Together คลินิกออนไลน์ ปรึกษาแพทย์ทางไกล ได้ทุกที่ ทุกเวลา

GSK จับมือ True เปิดโครงการ Telehealth Together คลินิกออนไลน์ เพื่อสุขภาพดี ร่วมพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine ผ่านแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ True Health...