LATEST IN medical-hub

เยือนศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษาของ มช. นำเชียงใหม่สู่การเป็น Medical Hub แห่งอาเซียน

เยือนศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษาของ มช. นำเชียงใหม่สู่การเป็น Medical Hub แห่งอาเซียน...

'รพ.ศิริราช' จับมือ 'เพอเซ็ปทรา' ร่วมพัฒนา AI เพื่อวินิจฉัยภาพเอ็กซ์เรย์ ช่วยแพทย์ทำงานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

บจก. เพอเซ็ปทรา ขานรับนโยบายระบบการรักษาทางไกล (Tele Medicine) และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical hub) ของเอเชีย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา...

เมื่อ AI ปฏิวัติวงการแพทย์ ภาครัฐมุ่งดันไทยเป็น Medical Hub ในเอเชีย

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence หรือ AI) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยความสามารถที่หลากหลายของ AI ตั้งแต่การทำงานง่ายๆ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ซั...

JOB