Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN happy hypoxemia

ทำความเข้าใจ SpO2 ค่าออกซิเจนในเลือดคืออะไร สำคัญอย่างไรในยุคโควิด

วันนี้ Techsauce พาไปทำความรู้จักกับ ค่าออกซิเจนในเลือดว่าบ่งชี้ถึงสุขภาพว่าอะไรบ้าง และมีความสำคัญในยุค COVID-19 มากเพียงใด...