Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Happy Learn

Sea Group ผนึก depa และ YoungHappy ปั้นหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ 'Happy Learn' อัปสกิลวัยเกษียณ สู่ผู้ประกอบการออนไลน์

Sea Group ผนึก depa และYoungHappy ปั้นโครงการ “อัปสกิลวัยเกษียณ สู่ผู้ประกอบการวัยเก๋า” พร้อมหลักสูตรอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ Happy Learn เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้...