Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN HMD Global

HMD Global ประกาศระดมเงินลงทุนเพิ่ม 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก Ginko Ventures

บริษัทผู้ผลิตมือถือภายใต้แบรนด์โนเกีย (Nokia) อย่าง HMD Global ประกาศระดมเงินลงทุนเพิ่ม 100 ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้ถือหุ้น นำโดย Ginko Ventures จาก Alpha Ginko Ltd. และบริษัทอื่นๆ ระ...