LATEST IN Nokia

Nokia สร้างสถิติโลกทดลองความเร็วระบบ 5G

โนเกียสร้างสถิติโลกทดลองความเร็วระบบ 5G บนโครงข่าย Over-the-Air (OTA)...

HMD Global ประกาศระดมเงินลงทุนเพิ่ม 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก Ginko Ventures

บริษัทผู้ผลิตมือถือภายใต้แบรนด์โนเกีย (Nokia) อย่าง HMD Global ประกาศระดมเงินลงทุนเพิ่ม 100 ล้านเหรียญสหรัฐจากผู้ถือหุ้น นำโดย Ginko Ventures จาก Alpha Ginko Ltd. และบริษัทอื่นๆ ระ...

JOB