Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN i-Store

WHA Group เข้าลงทุนใน Storage Asia บริการให้เช่าพื้นที่ Self-Storage ต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ เดินหน้าขยายบริการต่อเนื่อง

WHA Group ประกาศเข้าถือหุ้น 29.40% ใน Storage Asia ผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคลระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ “i-Store Self Storage” เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านโลจิสติ...