LATEST IN IHG

ผลวิจัย Amadeus และ IHG เผย 3 เทรนด์แห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมไทย

ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศไทย โดยคิดเป็นกว่า 28% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งแรกของปี 2018 อมาเดอุส (Amadeus) และอินเตอร...

JOB