LATEST IN AWC

Asset World Corporation ประกาศปิดบริการโรงแรมในเครือ 5 แห่งในกรุงเทพชั่วคราว ลดความเสี่ยง COVID-19

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เดินหน้ามาตรการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ประกาศปิดบริการโรงแรมในเครือ 5 แห่งในกร...

JOB