Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Infobip

IDC InfoBrief เผย 4 เทรนด์สำคัญสำหรับผู้ค้าปลีกเพื่อฟื้นตัวจากวิกฤติโควิด

Infobip ร่วมมือ IDC วิเคราะห์แนวทางการซื้อสินค้าและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ผ่านรายงานฉบับย่อ IDC Infobrief ภายใต้หัวข้อ “จากยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง สู่วิกฤติ และก...

Infobip เปิดตัวโครงการ Global Startup Tribe ในเอเชียแปซิฟิก หนุน Stratup ไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด

Infobip เปิดตัวโครงการ Global Startup Tribe ในเอเชียแปซิฟิก หนุน Stratup ไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด...