Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN InfoQ

ผู้เชี่ยวชาญแนะ do and don't ในการทำ Agile เปลี่ยนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

Techsauce จะมาสรุปให้เข้าใจกันอีกทีว่า Agile ทำอะไรได้บ้าง ใช้งานอย่างไร และเราพร้อมแค่ไหนที่จะนำมาประยุกต์กับองค์กรของคุณ โดย Shane Hastie ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile และ Director of A...