Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Shane Hastie

ผู้เชี่ยวชาญแนะ do and don't ในการทำ Agile เปลี่ยนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

Techsauce จะมาสรุปให้เข้าใจกันอีกทีว่า Agile ทำอะไรได้บ้าง ใช้งานอย่างไร และเราพร้อมแค่ไหนที่จะนำมาประยุกต์กับองค์กรของคุณ โดย Shane Hastie ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile และ Director of A...