Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN invisible e-waste

Invisible e-waste ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่คนมองข้าม

นอกเหนือจากขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เราคุ้นเคยแล้ว ยังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มองไม่เห็นหรือ Invisible e-waste ที่กำลังสร้างผลกระทบต่อทั้...