LATEST IN E-waste

AIS ร่วมกับ Central สานต่อเเนวคิดขยายจุดรับทิ้ง E-Waste ที่ศูนย์การค้า 34 แห่ง

AIS จัดตั้งแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีขยายจุดรับทิ้งขยะ E-Waste ในศูนย์การค้าเคร...

AIS ชูทิศทาง Social Impact นำร่องโครงการทิ้งขยะอิเล็กโทรนิกส์ที่ AIS Shop พร้อมกำจัดอย่างถูกวิธี

ในโอกาสครบรอบ 30 ปี AIS ได้ชูทิศทางเพื่อสังคม โดยเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในเวลานี้ และพร้อม ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่...

JOB