LATEST IN Ivanka Trump

สรุปประเด็นสำคัญ Ivanka Trump ในงาน CES: ทักษะแห่งอนาคตและนโยบายเพื่อความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน

สรุปประเด็นสำคัญจาก Ivanka Trump ที่งาน CES ในประเด็นฮอตต่าง ๆ อาทิ เรื่องของงานในอนาคต นวัตกรรม และการศึกษา รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับผู้อพยพ...

JOB