LATEST IN Jack Dorsey

CEO แห่ง Twitter วางแผนย้ายไปแอฟริกาชั่วคราว เพื่อพบผู้ประกอบการหน้าใหม่ เตรียมดัน Bitcoin ขึ้นแพลตฟอร์ม

Jack Dorsey CEO ของ Twitter ประกาศแผนการที่จะย้ายชั่วคราวไปสู่แอฟริกาในปี 2020 หลังจากการเยี่ยมชมผู้ประกอบการในทวีปมาเป็นระยะเวลานานหนึ่งเดือน โดยการย้ายชั่วคราวครั้งนี้จะมีะระยะเว...

JOB