Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Jack Dorsey

เปิดคำให้การ 3 บริษัทเทค Facebook Google Twitter ยื่นสภาคองเกรส จะกำจัด Fake News บนแพลตฟอร์มอย่างไร

Mark Zuckerberg จาก Facebook, Jack Dorsey จาก Twitter และ Sundar Pichai จาก Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เตรียมให้ปากคำต่อสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา ในประเด็น fake news ที...

ขายแล้ว ทวีตแรกของ Jack Dorsey ผู้ก่อตั้ง twitter ในรูปแบบ NFT มูลค่ากว่า 2.9 ล้านเหรียญ

ขายแล้ว ทวีตแรกของ Jack Dorsey ผู้ก่อตั้ง twitter ในรูปแบบ NFT มูลค่ากว่า 2.9 ล้านเหรียญ...

'Jack Dorsey' CEO ของ Twitter นำทวีตแรกมาประมูลขายเป็น NFT ตัวแรกของโลก

Jack Dorsey ผู้ร่วมก่อตั้งและCEO ของ Twitter เปิดประมูลข้อความทวีตข้อความแรกของโลก ซึ่งเป็นข้อความที่เขาโพสต์ในปี 2006 ว่า "just setting up my twttr"...

Square บ.ทางการเงิน ของ ' Jack Dorsey ' CEO Twitter ลงทุนใน Bitcoin เพิ่มกว่า 170 ล้านดอลลาร์

Square บริษัทบริการทางการเงินของ Jack Dorsey เจ้าของ Twitter ได้ลงทุนเพิ่มใน Bitcoin ไปกว่า 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.1 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนใน crypto currency ที่มากก...

CEO แห่ง Twitter วางแผนย้ายไปแอฟริกาชั่วคราว เพื่อพบผู้ประกอบการหน้าใหม่ เตรียมดัน Bitcoin ขึ้นแพลตฟอร์ม

Jack Dorsey CEO ของ Twitter ประกาศแผนการที่จะย้ายชั่วคราวไปสู่แอฟริกาในปี 2020 หลังจากการเยี่ยมชมผู้ประกอบการในทวีปมาเป็นระยะเวลานานหนึ่งเดือน โดยการย้ายชั่วคราวครั้งนี้จะมีะระยะเว...

JOB