Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Janet Yellen

Janet Yellen รมว.คลังสหรัฐ เตือน Bitcoin ยังไร้ประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม

Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดี Joe Biden ออกมาเตือนเรื่อง Bitcoin ว่าไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำธุรกรรมได้...

JOB