LATEST IN Jeff Clark

กรุยทางเข้าสู่ทศวรรษหน้าของข้อมูล 'Next Data Decade' โดย Jeff Clark

ปี 2020 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ Dell เทคโนโลยีส์เรียกว่า ทศวรรษหน้าของข้อมูล (Next Data Decade) และไม่ต้องสงสัย เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่นี้ด้วยความคาดหวังใหม่ๆ อย่างเต็มเปี่...

JOB