Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN jobcut

บริษัทชั้นนำส่งสัญญาณลดต้นทุนต่อเนื่อง คาดการณ์คลื่น Layoff กระทบทั่วโลกต่อเนื่องปีหน้า

บริษัทชั้นนำส่งสัญญาณว่าการลดต้นทุนของพวกเขาจะดำเนินต่อไป ดูเหมือนว่าคลื่น Layoff จะยังต่อเนื่องไปยังปี 2023 และไม่มีทิศทางคลี่คลายเร็วๆนี้...

เกิดอะไรขึ้นกับ Amazon ยักษ์ใหญ่ค้าปลีก ปลดพนักงาน 10,000 คน สูญเสียมูลค่าตลาดล้านล้านเหรียญ

Amazon วางแผนที่จะเลิกจ้างพนักงานครั้งใหญ่ถึง 10,000 คน ต้นทุนค้าปลีกสูงขึ้น ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม ผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาด เกิดอะไรขึ้นกับ Amazon...