Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN kfgmil

Citi เปิดกองทุน Krungsri Global Millennials Equity Fund เจาะกลุ่มนักลงทุนที่สนใจธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งอนาคต

ซิตี้แบงก์ (Citi) ลุยตอบโจทย์ลูกค้านักลงทุนที่สนใจธุรกิจเป้าหมายกลุ่มมิลเลนเนียล นำเสนอ “กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้” Krungsri Global Millennials Equity Fund (KFGMIL...