Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Krowdpop

ติ่งเกาหลีงานนี้มีเฮ ด้วยแพลตฟอร์มที่จะทำให้คุณเจอศิลปินที่ถูกใจผ่าน Krowdpop

สำหรับคำว่า Crowdsourcing เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มคนเพื่อค้นหาคำตอบ ถ้าคุณเป็น Startup ที่อยากได้รับความพึงพอใจคงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่ากา...